+420 773 831 668 info@pavatex.cz

Střecha – Pavatex pod krokvemi

Zateplení střešních plášťů obyvatelných podkroví se realizuje ve dvou konstrukčních řešeních. Podle toho, zda je na vnitřní straně použita parotěsná fólie (difúzně uzavřená konstrukce) nebo je použitá parobrzdná vrstva, fólie, deska a v tomto případě i tenkovrstvá omítka (difúzně otevřená konstrukce). Difúzně otevřené konstrukční systémy střešních plášťů s deskami Pavatex přinášejí další výhody, plynoucí ze samotných vlastností dřevovláknité izolace.

Střešní pláště zateplených podkroví mají zejména tyto vlastnosti:

 • Izolace proti chladu (ZIMNÍ ENERGETIKA, malá tepelná vodivost)
 • Izolace proti teplu (LETNÍ ENERGETIKA, hmotnost, akumulace tepla)
 • Izolace proti hluku (VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST)
 • Izolace proti požáru (POŽÁRNÍ ODOLNOST)

Společnost Insowool s.r.o. nabízí certifikovnou difúzně otevřenou konstrukci střešního pláště DIFFUROOF „i“ a certifikovanou konstrukci DIFFUTOP s dřevovláknitými izolacemi Pavatex.

Desky dřevovláknité izolace Pavatex se pokládají na šikmou plochu tvořenou krokvemi krovu, na vodorovnou plochu stropu tvořenou kleštinami, mohou být i na svislé stěně půlštoku. Desky jsou po celém obvodě opatřeny spojem pero-drážka. Používají se typy výrobků:

 • ISOLAIR
 • PAVATHERM-COMBI
 • PAVATHERM-PLUS
 • DIFFUTHERM
 • SWISSTHERM-COMBI
 • ISOROOF
 • PAVAWALL GF
 • PAVATHERM-PROFIL + systémová lišta

Celá střecha je řešena v kombinaci s více druhy výplňové tepelné izolace mezi krokvemi. V úvahu přichází možnosti:

 • Minerální tepelná izolace (skelná nebo čedičová)
 • Dřevovláknitá tepelná izolace (pružné rohože PAVAFLEX, PAVAFLEX PLUS)
 • Foukaná tepelná izolace (celulóza, skelné vlákno, dřevovlákno)

POKYNY K MONTÁŽI

KOTVENÍ LAŤOVÉHO ROŠTU

Dřevěný laťový rošt, rozměr 40/60 mm se šroubuje na spodní líc krokví v osové vzdálenosti 400 mm. Kotví se samořeznými vruty do dřeva. Nejvhodnější jsou stavební vruty RAPI-TEC 2010, rozměr vrutu 5x100 mm nebo stavební vruty RAPI-TEC SK, rozměr vrutu 6x100 mm. Prostor mezi latěmi je nutné vyplnit vláknitou tepelnou izolací.

KLADENÍ DESEK

Pro kladení dřevovláknité izolace platí následující pravidla:

 • desky se pokládají zpravidla od spodu směrem ke hřebeni (ke kleštinám) kolmo na laťový rošt, rovnoběžně s krokvemi
 • i zde doporučujeme perem nahoru, drážkou dolu
 • vedlejší řada desek se klade na vazbu s překrytím vodorovné spáry o 300 mm
 • všechny spoje v ploše podkroví jsou uzavřeny zámkem „pero-drážka“, kdekoliv mezi latěmi
 • obdobným způsobem se postupuje pod kleštinami. Zkosený spoj mezi šikminou a kleštinami doporučujeme slepit polyuretanovým lepidlem. Spáry v ploše se nelepí
 • pro vzdálenost od komínového tělesa platí shodná pravidla, jako pro nosnou dřevěnou konstrukci krovu
 • rub a líc:
  • PAVATHERM-COMBI, SWISSTHERM-COMBI, PAVAWALL GF, ISOROOF a ISOLAIR (tloušťky 35-100 mm): nemají rubovou a lícovou stranu
  • PAVATHERM-PLUS, ISOLAIR (tloušťky 120-200 mm) a PAVATHERM-PROFIL s excentricky umístěným spojem pero-drážka se vždy kladou spojem směrem k interiéru

KOTVENÍ DESEK

Pro kotvení dřevovláknité izolace platí následující pravidla:

 • dřevovláknité izolační desky PAVATEX v tloušťkách 20 – 100 mm se šroubují do připraveného laťového roštu. Větší tloušťky se nepoužívají, požadavek na větší tepelný odpor je realizován laťovým roštem a zvětšením tlouštěk výplňových izolací
 • osová vzdálenost vrutů je maximálně 150 mm
 • vrut musí mít průměr hlavičky (nebo podložky pod hlavičkou) minimálně 14 mm. Vyzkoušené a doporučené jsou samořezné stavební vruty RAPI-TEC® SK, výrobce vrutů je HPM-TEC, s.r.o.

Podrobnější informace jsou uvedeny v technologickém postupu zde >>

 

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Tenkovrstvá omítka

Zateplení dřevovláknitou izolací Pavatex z interiéru je nutné uzavřít tenkovrstvou omítkou. Omítka kromě estetické úpravy povrchu má v konstrukci dvě důležité funkce:

 • vzduchotěsnost střešní obálky domu
 • parobrzda regulující difúzi vodní páry konstrukcí, aby nedošlo ke kondenzaci ve vnějších studených vrstvách tepelné izolace

Minimálně se musí udělat lepící malta s perlinkou, tloušťka 5 mm. Používají se certifikované tenkovrstvé interiérové omítky v kompletních souvrství od dodavatelů: JUB, WEBER, TERMO+.

Skladba všech omítkových souvrství na dřevovláknité izolaci zahrnuje lepící maltu s perlinkou a konečnou povrchovou úpravu, například jemnou štukovou omítku. Zvláštní pozornost je potřeba věnovat provozům se zvýšenou vlhkostí, například koupelnám. Vyšší množství produkované vodní páry vyžaduje přidat do omítkového souvrství parotěsnou stěrku.