Jednopodlažní rodinný dům na Moravě vyrůstá nad prudkým srázem. Zajímavé řešení železobetonové desky podepřené dvěma vzpěrami nabízí budoucím obyvatelům venkovní pobyt na terase s pocitem vznášet se ve vzduchu. Bungalov poměrně členitého půdorysu je postaven z celostěnových CLT panelů Novatop. tepelně izolační vrstva je řešena minerální vatou Isover, která je vložena do dřevěných I-nosníků Palco. Tloušťka izolantu je 360 mm. Na vnější straně je připevněna dřevovláknitá deska Pavatex Diffutherm 60 mm. Konečná tloušťka izolací 420 mm s minimálními tepelnými mosty ukazuje na velice úsporný obvodový plášt, který vykazuje parametry parametry pasivního domu.

ZIMNÍ ENERGETIKA : Součinitel prostupu tepla U = 0,095 W/(m2.K)
LETNÍ ENERGETIKA : Fázový posun teplotního kmitu Ψ = 14,4 hodiny