Vlastnosti

Tepelná izolace

PAVATEX chrání před chladem v zimě

Dřevo je vzácnou surovinou s vynikajícími izolačními vlastnostmi. Švýcarská firma PAVATEX již ve 40. letech minulého století vyvinula jedinečný proces, který více než trojnásobně zvyšuje přirozeně izolační vlastnosti dřeva. Tato vysoce účinná tepelná izolace poskytuje pohodlí, a také pomáhá šetřit energii, což všichni ocení zvláště v zimě. Vynikající tepelná izolace materiálů z dřevovlákna zabraňuje tepelným ztrátám a navíc má schopnost část energie v sobě akumulovat. Proto výrobky PAVATEX dodávají příjemné teplo v době, kdy topná je soustava vypnutá a spoří energii.

Přirozená pórovitost a složení vláken činí ze dřeva velice účinný tepelně izolační materiál. Profesionální produkty PAVATEX zajišťují nízké finanční náklady na vytápění po celé otopné období.

Ochrana proti teplu

PAVATEX chrání před teplem v létě

Když se slunce v horkých letních dnech nemilosrdně opírá o střechu, pokud není střecha dostatečně izolovaná, může dojít k obrovskému hromadění tepla uvnitř podkroví. Zatímco izolační materiály mají v zimě udržovat teplo uvnitř budovy, musí v létě udržovat teplo vně budovy a nepustit jej dovnitř. Kvalitní dřevovláknité a relativně těžké desky PAVATEX pomáhají vytvářet ideální klima v místnosti jak v zimě, tak v létě. Obrovskou výhodou oproti jiným, lehkým tepelným izolacím, je větší hmotnost a vysoká měrná tepelná kapacita. Jsou proto v létě účinné svojí tepelnou akumulací, díky které zabraňují nadměrným tepelným ziskům.

Při běžné (lehké) tepelné izolaci se podkroví pod střechou rychle zahřeje na nepříjemné teploty přesahující 27° C. Díky izolaci z dřevovlákna PAVATEX lze teplotu stejné místnosti snížit až na pohodlných 23° C.

Ochrana proti hluku

PAVATEX chrání před hlukem

Hluk je nejen obtěžující faktor, ale představuje také určité zdravotní riziko. Obzvláště ve městech jsou lidé trvale vystaveni zdrojům hluku. Pokud se člověk nemůže zbavit nepříjemných zvuků ani ve svém vlastním domě, může to mít za následek vážné zdravotní problémy. Proto stojí za to chránit si vlastní domov odpovídajícím způsobem.

Dřevovláknité desky PAVATEX nabízejí vynikající ochranu před hlukem z vnějšího prostředí a také před kročejovým hlukem. Ve frekvenčních rozsazích souvisejících s akustikou budov je PAVATEX se svými vlastnostmi pohlcování hluku nadprůměrným izolantem. PAVATEX vždy poskytuje před hlukem spolehlivou ochranu, bez ohledu na to, zda je objekt poblíž velkému staveništi nebo nedaleko od letiště či rušné silnice.

Ochrana proti požáru

PAVATEX zpomaluje přehřátí v případě požáru

Majitelé a obyvatelé domů by měli vzít v úvahu i ten nejhorší scénář, kdy budova se vznítí a dojde k požáru. Musí být připraveni na to, co by se nikdy nemělo stát, aby včas zachránili sami sebe, a případně i majetek. Teploty při požáru mohou dokonce dosáhnout hranice vyšší než 1 000° C.

Dřevovláknité desky Pavatex stejně tak jako dřevo na povrchu zuhelnatí a vytvoří tenkou černou krustu. Tím částečně zabraňují přívodu kyslíku k nespálenému dřevu, což omezuje rychlost šíření ohně a odhořívání materiálu. V nejhorším případě to jsou cenné minuty, které mohou někdy i zachránit životy. Navíc izolační desky z dřevovlákna v případě požáru neuvolňují prakticky žádné zdraví škodlivé látky.

Difúzní materiál

Výrobky PAVATEX jsou difúzní

Budovy a zejména domy pro pobyt lidí by měly být konstruovány tak, aby byly difúzně otevřené, aby umožňovaly vzájemné vyrovnávání rozdílné koncentrace vodní páry mezi vnitřním a vnějším vzduchem. K tomuto účelu jsou ideální dřevovláknité desky PAVATEX. Jedná se o vysoce kvalitní izolační materiál s nízkým faktorem difúzního odporu. Ve spojení s ostatními použitými materiály a správně provedeným souvrstvím dovolují vytvářet obálku budovy bez parotěsných fólií. Podstatně tím snižují riziko poškození konstrukce budovy vlhkostí (při špatně zabudované parotěsné fólii) a zajišťují zdravé a příjemné klima v interiéru.

Vzduchotěsnost

PAVATEX zabraňuje poškození konstrukce prouděním vlhkého vzduchu

Vzduchotěsná obálka budovy (a současně difúzně otevřená) by měla zabránit proudění teplého a vlhkého vzduchu do konstrukce a tím ochránit stavební materiály před nadměrnou vlhkostí a jejich poškození kondenzací. Každá speciální vzduchotěsná vrstva, která je vždy součástí vnějšího opláštění budovy (vnější stěna, střecha), zabraňuje proudění vlhkosti do izolačních materiálů. Velice často je vzduchotěsná vrstva (proudění vzduchu) a parobrzdná vrstva (difúze vodní páry) tvořena jedním materiálem.

Difúzně otevřená izolace a vzduchotěsná konstrukce – to je možné díky ucelené řadě fólií od společnosti PAVATEX ve spojení s tuhými dřevovláknitými deskami PAVATEX. Inovativní systémová řešení, optimálně přizpůsobená izolacím z desek PAVATEX, otevírají nové cesty, jak dospět k energeticky úsporné výstavbě a rekonstrukci.

Zdravý domov

PAVATEX vytváří optimální vnitřní mikroklima

Zdravý domov je významným faktorem pro naše blaho. Ve vnitřním vzduchu obytné budovy je možné identifikovat více než 70 000 různých chemických látek. Některé z nich jsou zdraví škodlivé. Protože trávíme téměř devadesát procent našeho dne v uzavřených místnostech a jsme vystaveni těmto kontaminantům téměř neúprosně, počet lidí trpících alergiemi neustále roste. Mnoho lidí trpících letargií, bolestmi hlavy, únavou, nedostatkem koncentrace nebo náchylností k infekcím si často ani neuvědomí špatnou kvalitu vnitřního vzduchu jako faktoru při hledání příčin.

Dřevovláknité výrobky PAVATEX jsou vyrobeny ze smrkového a jedlového dřeva, které do vnitřního vzduchu nevypouštějí prakticky žádné těkavé organické sloučeniny ani škodlivé látky. Díky tomu je PAVATEX v interiéru domova zárukou zdravého životního prostředí.

Udržitelný a šetrný k životnímu prostředí

PAVATEX vyrábí kvalitní ekologické výrobky

Žádná surovina není pro izolaci přirozenější než dřevo. Všechny dřevovláknité výrobky PAVATEXu se skládají z neošetřených dřevěných vláken lisovaných vysoce ekologickým způsobem do izolačních desek.

Produkty PAVATEX představují ekologické využívání zdrojů. Dřevo pro izolační materiály PAVATEX, zejména smrky a jedle, pochází z lesních hospodářství v oblasti obklopující každou továrnu. Protože dřevo je obnovitelná surovina a výrobní proces v závodech PAVATEX je energeticky efektivní, izolační desky splňují nejvyšší požadavky z hlediska ekologické udržitelnosti. Dřevo zlepšuje uhlíkovou stopu dokonce dvojnásobně. Nejprve jako surovina ukládá uhlík a poté jako izolační materiál výrazně snižuje spotřebu energie na vytápění. Zdravotní nezávadnost, minimální vliv na životní prostředí a udržitelnost je doložena certifikátem NaturePlus.

Vyrobeno v Pavatexu

PAVATEX je kvalitní produkt

Značka PAVATEX znamená špičkovou švýcarskou kvalitu. Důkazem jsou ekologické dřevovláknité izolace stejného názvu. Používají se jednak v certifikovaných systémech INSOWOOL, jednak v ověřených konstrukčních řešeních. Izolační materiály se vyrábějí ve výrobním závodu ve Francii. Surovinou je čerstvé řezivo z pily (smrk a jedle) z regionu, ekologicky nezávadné a udržitelné. Těžba, kvalita a zpracování dřeva je potvrzena certifikáty PEFC-COC a FSC COC.

Výrobní technika a zařízení v PAVATEXu je jednou z nejmodernějších a ekologicky nejúspornějších v Evropě. Standardy kvality jsou neustále kontrolovány a potvrzovány řadou nezávislých zkušebních ústavů. Nejvyšší kvalita produktů je zaručená profesionalitou výrobce a přesností výrobního zařízení. Garantuje bezpečnost a zdravotní nezávadnost při následném zpracování a používání výrobků PAVATEX.

Celý proces řízení výroby a managementu je kontrolován certifikátem ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015.