Dřevovláknitá rohož PAVAFLEX a tuhá deska SWISSTHERM-COMBI společně s kročejovou izolací PAVABOARD a PAVATHERM-PROFIL našly uplatnění ve střešní konstrukci a podlaze malého srubu postaveného výhradně z přírodních materiálů. Majitelka, která se zabývá permakulturou a s ní spojeným návrhem zahrad, si k výstravbě svého rodinného domku logicky zvolila ekologicky čisté stavební materiály. Obvodové stěny jsou klasická srubová konstrukce. Vnitřní příčky jsou zděné keramické s hliněnými omítkami.

Zateplení střešního pláště a stěn podkroví je pojato z hlediska požadavku na přirozené a optimální vnitřní mikroklima. Ma jitelka preferuje celoroční příjemnou a snesitelnou teplotu v zimě a zejména v létě. Přičemž klade důraz na akumulační vlastnosti Pavatexu a sorpční schopnosti hliněných omítek ve spojení s dřevovláknem.

Šikmina střechy a strop v úrovni kleštin má tepelnou izolaci z pružných dřevovláknitých rohoží Pavaflex. Mezi krokvemi je 160 mm a v laťovém roštu pod krokvemi je 60 mm. Difúzně otevřená konstrukce je vzduchotěsně uzavřena buničinnou membránou Isocell Öko Natur. Vnitřní povrch jsou dřevěné palubky.

Svislé stěny podkroví jsou izolovány izolací Pavaflex 160 mm ve sloupkové konstrukci a dřevovláknitou deskou Swisstherm-Combi 60 mm v interiéru. Povrch je obdobně jako v přízemí hliněná omítka. Vnější strana je obložena půlkulatými palubkami, které navazují na srub v přízemí.

Kročejová izolace dřevěného trámového stropu je v celé ploše 2.NP tvořena deskou Pavaboard 40 mm. Malá koupelna má na podlaze dlažbu. Chodbička a dvě ložnice jsou navíc doplněny deskou Pavatherm-Profil 40 mm se systémovou lištou pod dřevěnou palubkovou podlahou.