V roce 2019 si mladí manželé s pomocí několika přátel postavili jednoduchý bungalov. Využili k tomu znalost práce se dřevem a svoji velkou píli. Celý objekt je založen na základových pasech. Dřevěná podlaha je v dostatečné výšce nad terénem, aby pod ní mohl neustále proudit vzduch. Snaha o minimalizaci nákladů vedla projektanta a následně investora k použití levnějších dřevovláknitých desek PAVATHERM.

Konstrukční řešení obálky stěn a pultové střechy se sklonem 7° je poplatné použitým stavebním materiálům. Ovšem snaha využít kvalitní tepelnou izolaci, která dodá požadovaný konfort po celý rok, je zřejmá.

Obvodový plášť:
Obklad z dřevěných palubek  ..  20 mm
Instalační předstěna  ..  60 mm
Parobrzdná a vzduchotěsná fólie
Diagonálně uložená prkna (statické zabezpečení sloupkové konstrukce)  ..  25 mm
Minerální tepelná izolace v nosném rámu  ..  200 mm
Dřevovláknitá deska PAVATHERM  ..  100 mm
Větrová fólie
Svislý laťový rošt  ..  40 mm
Dřevěná palubková fasáda  ..  25 mm
Zimní energetika : Součinitel prostupu tepla U =  0,14 W/(m2.K)
Letní energetika : Fázový posun teplotního kmitu Ψ = 9,8 hodiny

Pultová střecha, sklon 7°:
Sádrokartonový podhled  ..  12,5 mm
Instalační předstěna  ..  60 mm
Parobrzdná a vzduchotěsná fólie
Minerální tepelná izolace mezi krokvemi  ..  200 mm
Prkenný záklop  ..  25 mm
Dřevovláknitá deska PAVATHERM  ..  160 mm
Doplňková hydroizolační vrstva
Kontralať  ..  80 mm
Desky OSB a fóliová střešní krytina
Zimní energetika : Součinitel prostupu tepla U =  0,12 W/(m2.K)
Letní energetika : Fázový posun teplotního kmitu Ψ = 12,6 hodiny