V Jižních Čechách nedaleko od Temelína probíhá rekonstrukce starší zemědělské usedlosti. Statický průzkum zdiva, základů a podloží si vynutil podstatně větší stavební zásah, než předpokládal prvotní projekt. I tak ovšem zůstala idea projektanta a majitele na plnohodnotný prostor v podkroví. Vzniká proto podkroví s nosnou ocelovou konstrukcí podpírající dřevěný krov. Všechny prvky jsou nezbytným architektonickým výrazem.

Tepelná izolace nad palubkovým záklopem je zvolena ze dvou materiálů, PAVATHERM v tloušťkách 80 + 120 mm a ISOLAIR 35 mm. Vzduchotěsná a parobrzdná membrána je systémová fólie PAVATEX DSB 2. Jednoduchá sedlová střecha je přerušena dvěma vikýři. Absence střešních oken prakticky nedovolí přehřívání interiéru. Izolační schopnost v létě a v zimě nabídne celoroční pobyt v ideálním mikroklimatu s přírodní klimatizací zdarma a bez nároků na elektrickou energii. Půldenní zpoždění teplotní vlny a její hodně podstatný útlum je přesně to, co od moderních, relativně lehkých, střešních konstrukcí očekáváme.

Plocha zateplené střechy včetně boků vikýřů je přibližně 200 m2.

Tepelně izolační vlastnosti jsou:

ZIMNÍ ENERGETIKA : Součinitel prostupu tepla U = 0,156 W/(m2.K)

LETNÍ ENERGETIKA : Fázový posun Ψ = 12,5 hodiny

Statická část střechy je řešena systémovými vruty od SFS Group. S ohledem na osovou vzdálenost krokví, délku kontralatí a zatížení je použito po 150 kusech vrutů.
Vruty přenášející svislé zatížení: TWIN UD  ..  440 mm
Vruty přenášející tahové síly od sání větru: HT-T-FH-PT  ..  360 mm