Pohledové krokve v interiéru a dřevovláknitá tepelná izolace pod střešní krytinou je čím dál tím častější jev. Jedna z realizací z konce roku 2019 proběhla nedaleko od Hradce Králové. Majitel dřevostavby si většinu prací dělá sám, tomu odpovídá delší doba stavby, než bývá obvyklé. Jednoduchá sedlová střecha nad obdélníkovým půdorysem, bez střešních oken, je ideální řešení celoroční tepelné izolace podkroví. Dřevovlákno má oproti všem ostatním materiálovým variantám jednoznačně nejlepší akumulační vlastnosti. Bezpochyby má významný vliv na vynikající vzduchovou neprůzvučnost pod plechovou střešní krytinou. Předpokládáme, že přání investora umožnit celé rodině zejména letní pobyt v podkroví bez vysokých interiérových teplot vzduchu bude splněno.

Z dřevovláknitých materiálů Pavatex byla zvolena varianta desky PAVATHERM-PLUS, tloušťka 120 mm ve dvou vrstvách na sobě.
Na palubkovém záklopu je položena vzduchotěsná parobrzdná fólie PAVATEX DSB 2.

Plocha zateplené části střechy je přibližně 200 m2.
Tepelně izolační vlastnosti jsou:
ZIMNÍ ENERGETIKA : Součinitel prostupu tepla U = 0,156 W/(m2.K)
LETNÍ ENERGETIKA : Fázový posun Ψ = 12,1 hodiny

Statická část střechy je řešena systémovými vruty od SFS Group. S ohledem na osovou vzdálenost krokví, délku kontralatí a zatížení je použito 150 a 200 kusů vrutů.
Vruty přenášející svislé zatížení: TWIN UD  ..  400 mm
Vruty přenášející tahové síly od sání větru: HT-T-FH-PT  ..  360 mm

Obvodový plášť dřevostavby je řešen certifikovaným difúzně otevřeným konstrukčním systémem DIFFUWALL 2010. Podrobnější informace o této konkrétní stavbě si můžete přečíst v Aktualitách na našem webu www.insowool.cz.