Dřevovláknité izolační desky PAVATEX jsou součástí mnoha dalších konstrukčních systémů dřevostaveb. Jedno z možných použití, např. desky PAVATHERM-COMBI, je vnější doplňková tepelná izolace a vrstva nesoucí tenkovrstvou omítku.

Obvodový plášť je kombinací přírodních deskových materiálů z lisované slámy a dřevovlákna. Nosná sloupková konstrukce z KVH 60×160 mm je oboustranně opláštěná Ekopanelem. V interiéru je na Ekopanelu tenkovrstvá omítka se štukovým povrchem. Na straně exteriéru je přidaná deska Pavatex, obvykle tloušťka 40 mm, nesoucí tenkovrstvou omítku. Omítkové souvrství s nízkým difúzním odporem chrání konstrukci proti povětrnostním vlivům.
Základní souvrství obvodového pláště má materiálové uspořádání, od interiéru:

  • interiérová omítka se štukovým povrchem
  • Ekopanel, tl. 58 mm
  • minerální vata v nosné konstrukci, tl. 160 mm
  • Ekopanel, tl. 58 mm
  • dřevovláknitá deska PAVATHERM-COMBI, tl. 40 mm
  • difúzní tenkovrstvá omítka

ZIMNÍ ENERGETIKA : Součinitel prostupu tepla U = 0,18 W/(m2.K)
LETNÍ ENERGETIKA : Fázový posun Ψ = 10,8 hodiny

Strop bungalovu využívá shodné materiály jako jsou použity v obvodové stěně. Na spodních pásnicích příhradových vazníků je deska Ekopanel 58 mm. K ní ji zespoda přišroubovaná dřevovláknitá deska ISOLAIR 22 mm s tenkovrstvou interiérovou omítkou s jemným štukovým povrchem.
Základní souvrství stropu bungalovu má materiálové uspořádání, od interiéru:

  • interiérová omítka se štukovým povrchem
  • dřevovláknitá deska ISOLAIR, tl. 22 mm
  • Ekopanel, tl. 58 mm
  • minerální vata mezi pásnicemi vazníků, tl. 220 mm

ZIMNÍ ENERGETIKA : Součinitel prostupu tepla U = 0,16 W/(m2.K)
LETNÍ ENERGETIKA : Fázový posun Ψ = 6,8 hodiny

Souvrství obvodového pláště a stropu, poskládané z těžších akumulačních materiálů a minerální izolace, s rezervou splňuje požadavky nízkoenergetického domu. Akumulační vlastnosti materiálů z přírodních zdrojů mají významný vliv na letní období (tzv. letní energetika) a celoročně udržují uvnitř bungalovu příjemné mikroklima. Jakákoliv forma klimatizace je finančně nákladná a zbytečná. Majitel objektu nepotřebuje ani rekuperaci, spoléhá na čistý a zdravý vzduch v kraji Vysočina. Rodinný dům má bezbariérový přístup.

Vnitřní příčky jsou rovněž z Ekopanelů. Materiál má v interiéru dřevostavby dvojí význam. Těžké desky s objemovou hmotností necelých 400 kg/m3 mají vynikající akustické vlastnosti. Rovněž hmota (objemová hmotnost) a přírodní materiál (měrná tepelná kapacita) jsou zárukou schopnosti akumulovat teplo. V mnoha dřevostavbách se právě ze zmíněného důvodu část interiéru vyzdívá z plných cihel. Z uvedeného plyne, že konstrukční systém neobsahuje sádrokartonové/sádrovláknité deskové materiály a je tudíž svým způsobem jedinečný.