Od podzimu roku 2019 řešíme rekonstrukci poměrně velkého historickéhu mlýnu u Poličky. Současný majitel se stal definitivním vlastníkem na jaře 2020. Od té doby probíhá náročná přestavba půdního prostoru na obyvatelné podkroví pro čtyřčlennou rodinu.

Pohled do historie:
První zmínka se objevuje v kronikách z roku 1650. Mlýn byl nájemný a patřil městu Polička. Podle náboženské sekty, která zřejmě po určitou dobu mlýn obývala, byl názýván Pikhartovským. Poslední mlynář, kterému mlýn před znárodněním patřil, byl Záruba, dnes je nazýván Zárubův mlýn. V mlýnici se dochovalo unikátní vybavení, za zmínku stojí válcová mlecí stolice od firmy J. Hübner a K. Opitz – Pardubice, z roku 1892 a reforma (třídička krupice) od firmy Hořejší – Slaný. Jedna z dochovaných map zobrazuje nemovitost v roce 1839, tzv. Císařský povinný otisk.
Zdroj: MarS (Marie Štěpánová)

Důležitou podmínkou k výběru dřevovláknité tepelné izolace PAVATEX je požadavek na pohledové krokve. Dalším omezujícím faktorem je světlý povrch mezi krokvemi, vyloučen je sádrokarton a jiné deskové materiály. Konečným rozhodnutím je tenkovrstvá interiérová omítka mezi krokvemi napojená pomocí ukončovací lišty na boky krokví. Obdoba napojení omítky na okenní rám.

V tomto případě je vynechán palubkový záklop, souvrství se skládá ze dvou vrstev, desky jsou položeny přímo na krokvích.

  • interiérová tenkovrstvá omítka se štukovým povrchem
  • dřevovláknitá deska ISOLAIR 160 mm
  • dřevovláknitá deska PAVATHERM-COMBI 80 mm
  • doplňková hydroizolační vrstva
  • kontralatě
  • střešní latě
  • skládaná keramická střešní krytina