Na levém břehu lipenské přehrady vyrůstá v chatové oblasti nová dřevostavba. Zkušená projektantka a současně majitelka umístila dvojchatu do svažitého terénu. Obě jednopodlažní budovy jsou částečně podsklepeny a částečně stojí na dřevěných sloupech nad svahem.

Obvodové stěny jsou z certifikovaného konstrukčního systému DIFFUWALL 2010 , varianta Economy Plus

  • Interiérová deska RigiStabil  ..  12,5 mm
  • Instalační mezera  ..  40 mm
  • Dřevoštěpková deska EGGER OSB 4 TOP  ..  18 mm
  • Nosná konstrukce z KVH 60/160 mm, vyplněná minerální vatou Rotaflex Super diffu 37 ..  160 mm
  • Dřevovláknitá deska ISOLAIR  ..  100 mm
  • Tenkovrstvá systémová omítka Weber

Plocha obvodového pláště obou samostaných objektů je přibližně 180 m2.
Tepelně izolační vlastnosti jsou:
ZIMNÍ ENERGETIKA : Součinitel prostupu tepla U = 0,156 W/(m2.K)
LETNÍ ENERGETIKA : Fázový posun Ψ = 9,1 hodiny