Představujeme rohový pětipodlažní dům na rušné ulici s tramvajovým provozem v centru Prahy. Starý neobývaný půdní prostor se mění v luxusní loftový byt s nádherným výhledem na střechy okolních domů a Pražským hradem v pozadí. Rekonstrukce vyžaduje pečlivou projektovou přípravu a s ní spojenou citlovou realizaci. Stavební práce se provádí za přítomnosti všech obyvatelů nižších podlaží a stálého okolního provozu. Zavěšené lešení podél celé venkovní římsy je jediný možný způsob, jak se dostat k římse a pracovat u okapu. Minimální stavební zábor pojme výtah pro dopravu materiálů a slouží jako dočasný sklad.
Nejprve byla položena hydroizolace na vyrovnanou podlahu, Pak teprve mohl být odstraněn starý nevyhovující krov. Nová nosná konstrukce je konstruována částečně z ocele doplněna dřevěnými krokvemi. Krov je navíc vyztužen zkříženými ocelovými pásnicemi nad krokvemi pod Pavatexem. Momentálně se dokončuje nadkrokevní tepelná izolace, následovat bude střešní krytina. Další tepelná izolace bude vkládána z interiéru a poté stavební firma přistoupí k výstavbě příček a vnitřního vybavení.
Koncem listopadu 2020 je nadkrokevní izolace a střešní krytina z bobrovek hotova. V zimních měsících se dokončí interiéry, instalace a v polovině roku 2021 je předpoklad k nastěhování obyvatel.

Tepelná izolace střešního pláště je projektovaná a provedená v obvyklém souvrství s důrazem na dřevovlákno Pavatex nad krokvemi.

  • Sádrokarton
  • Rošt vyplněný minerální izolací  ..  50 mm
  • Vzduchotěsná parobrzdná fólie
  • Minerální izolace mezi krokvemi  ..  180 mm
  • Izolace Pavatex ISOLAIR nad krokvemi  ..  100 mm
  • Doplňková hydroizolační vrstva, kontralatě, latě a střešní krytina bobrovka

Dřevovláknitá deska Pavatex Isolair je zvolena z několika důvodů:

  • Zlepšení akumulačních vlastností konstrukce a tím zmírnění vlivu slunečního záření. Střecha je svojí polohou osluněna celý den
  • Zlepšení akustické izolace vzduchové neprůzvučnosti s ohledem na celodenní rušnou dopravu přímo pod objektem
  • Minimalizace tepelných mostů v krokvích a překrytí ztužující ocelové pásoviny

Plocha zateplené části střechy je přibližně 320 m2.
Tepelně izolační vlastnosti jsou:
ZIMNÍ ENERGETIKA : Součinitel prostupu tepla U = 0,135 W/(m2.K)
LETNÍ ENERGETIKA : Fázový posun Ψ = 7,8 hodiny