Difúzně otevřená konstrukce rodinného domu se staví v severních Čechách u České Lípy. Jednatel stavební firmy upravil původní návrh projektanta a souvrství obvodového a střešního pláště uzpůsobil difúzně otevřené certifikované konstrukci energetické stavebnice Insowool. Majitel novostavby i s omezeným rozpočtem hodlal použít dřevovlákno Pavatex. Nechtěl na svůj budoucí domov použít polystyrénovou izolaci s fólií v interiéru. Po několikatýdenní úvaze dospěl k variantě desek PAVATHERM-COMBI v tloušťkách 60 a 80 mm v kombinaci s výplňovou izolací Rotaflex Super diffu 37.
Obvodový plášť dřevostavby je konstrukční systém DIFFUWALL 2010 – varianta Economy

 • Interiérová deska Fermacell  ..  12,5 mm
 • Instalační mezera  ..  40 mm
 • Dřevoštěpková deska EGGER OSB 4 TOP  ..  18 mm
 • Nosná konstrukce z KVH 60/160 mm, vyplněná minerální vatou Rotaflex Super diffu 37 ..  160 mm
 • Dřevovláknitá deska PAVATHERM-COMBI  ..  80 mm
 • Tenkovrstvá systémová omítka JUBIZOL

Plocha obvodového pláště je přibližně 150 m2.
Tepelně izolační vlastnosti jsou:
ZIMNÍ ENERGETIKA : Součinitel prostupu tepla U = 0,17 W/(m2.K)
LETNÍ ENERGETIKA : Fázový posun Ψ = 7,8 hodiny

Střešní plášť nad podkrovím je konstrukční systém DIFFUROOF „E“ – varianta Economy

 • Interiérová deska Fermacell .. 12,5 mm
 • Instalační mezera .. 40 mm
 • Dřevoštěpková deska EGGER OSB 4 TOP .. 18 mm
 • Nosná konstrukce krovu z KVH 60/200 mm, vyplněná minerální vatou Rotaflex Super diffu 37 .. 200 mm
 • Dřevovláknitá deska PAVATHERM-COMBI .. 60 mm
 • Doplňková hydroizolační vrstva
 • Kontralatě, latě a střešní krytina

Plocha střešního pláště je přibližně 90 m2.
Tepelně izolační vlastnosti jsou:
ZIMNÍ ENERGETIKA : Součinitel prostupu tepla U = 0,16 W/(m2.K)
LETNÍ ENERGETIKA : Fázový posun Ψ = 6,1 hodiny

Kročejová izolace na podlaze podkroví je dřevovláknitá deska PAVABOARD, tl. 60 mm. Podlahová plocha je necelých 60 m2.