V průběhu celého roku 2019 probíhala poměrně rozsáhlá rekonstrukce rodinného domu v Pošumaví nedaleko od města Sušice. Projektant a majitel v jedné osobě chtěl dům po rekonstrukci přizpůsobit architektonickému stylu v oblasti a navázat na kostelík v sousedství. Protože původní zdivo bylo staticky narušeno, musel se nejprve vypořádat s výstavbou nových obvodových stěn a pak navázat krovem v tradičním duchu. Pohledové sádrokartonové desky v podkroví vyloučil hned při první úvaze, následkem čehož je zateplení dřevovláknitou deskou Pavatex 60 mm s omítkovým souvrstvím Weber – interiér. Výplňovou izolaci mezi krokvemi a v roštu pod krokvemi použil čedičová vlákna. V současné době dům využívá celá rodina celoročně k rekreačním účelům. Majitel slovně vyjádřil velkou spokojenost s prací s dřevovláknitými deskami, s izolačními vlastnostmi, a zdůraznil zejména příjemnou teplotu v létě i v zimě a akustickou izolaci, která odhluční bití zvonu z blízkého kostela.