Doplnili jsme nabídku sortimentu Pavatex o nový typ ISOLAIR ECO. Izolační deska je přímý nástupce dříve oblíbené Pavatherm-Combi. V současné době nabízíme dvě tloušťky: 60 a 80 mm. V průběhu roku 2024 bude výrobce rozšiřovat škálu tlouštěk v rozmězí 100 – 200 mm.
Typ Isolair ECO nabízí výborný poměr cena / výkon. Rozměr desky je shodný s ostatními výrobky, 1880×610 mm, krycí rozměr je 1860×590 mm.
Fyzikální vlastnosti:

  • Součinitel tepelné vodivosti: λ = 0,041 W/(m.K)
  • Objemová hmotnost: ρ = 145 kg/m3
  • Napětí v tlaku při 10% stlačení : 100 kPa
  • Pevnost v tahu kolmo k rovině desky : 10 kPa

Další informace ohledně použití a technický list jsou na stránce Materiály – Isolair ECO