Rekonstrukce krovu z exteriéru

Nespočet majitelů starších rodinných domů z druhé poloviny 20. století čelí problému s nedostatečnou tepelnou izolací podkroví. V mnohých případech původní střešní krytina je ve stavu, kdy vyžaduje buď zásadní opravu, nebo kompletní výměnu. Oproti tomu interiér je v pořádku a nemá smysl jakkoliv do něj zasahovat. V tomto případě je nejvýhodnější varianta provést rekonstrukci shora, z exteriéru.
Obvyklý způsob rekonstrukce po sejmutí střešní krytiny spočívá v odstranění staré tepelné izolace mezi krokvemi. Poté je položena vzduchotěsná a parotěsná fólie, která musí být „omotána“ kolem krokví. Je to proces složitý a vzhledem k mnoha ohybům fólie nemusí být při technologické nekázni funkční.
Podstatně jednodušší způsob provedení vzduchotěsné vrstvy nabízí speciální vzduchotěsná a zároveň difúzní fólie PAVATEX LDB 0,02. Společně s pružnou dřevovláknitou rohoží PAVAFLEX a tuhou deskou Pavatex ISOLAIR MULTI, ISOLAR ECO nebo ISOLAIR nad krokvemi umožňuje velice jednoduché, finančně efektivní a přitom energeticky úsporné řešení.

  • Stávající starý tepelně izolační materiál může být po kontrole kvality mezi krokvemi ponechán – sníží se tím náklady na jeho odstranění a likvidaci
  • Jedná se o cenově výhodný a efektivní systém uložení vzduchotěsné fólie díky prostému umístění nad krokvemi
  • PAVATEX LDB 0,02 zajišťuje okamžitou hydroizolaci měkké výplně mezi krokvemi, při mechanickém upevnění fólie odolává povětrnostním vlivům maximálně 14 dní
  • Další tuhá dřevovláknitá deska Pavatex položená na krokvích přináší výhody celému souvrství
  • Velice dobrá zvuková izolace díky struktuře dřevovlákna a velké objemové hmotnosti; projeví se zejména pod plechovou střešní krytinou
  • Poměrně velká hustota materiálu společně s akumulačními vlastnostmi odolává letním teplotám a ve spojení s izolací mezi krokvemi dostatečně izoluje podkroví celý rok
  • Tuhá deska nad krokvemi chrání mezikrokevní izolaci před mechanickým poškozením a degradací vodou v případě nenadálé živelné pohromy s poničením střešní krytiny

Obr. 1) Základní schéma souvrství rekonstrukce střechy z exteriéru

Obr. 2) Obvyklý způsob rekonstrukce

Obr. 3) Jednodušší způsob Pavatex

Doplňková hydroizolační vrstva PAVATEX ADB

Doplňková hydroizolační vrstva, odolává povětrnosti až 4 měsíce. Jednoduchá montáž se dvěma samolepícími podélnými pruhy po okrajích.

Tuhá hydrofobizovaná dřevovláknitá deska, odolává povětrnosti až 3 měsíce, spoj pero-drážka.

Vzduchotěsná a difúzní fólie PAVATEX LDB 0,02

Fólie se dvěma samolepícími pruhy na podélných stranách. Položení v rovině nad krokvemi

Výplňová pružná izolace PAVAFLEX

Pavaflex je pružná výplňová izolace. Doplnění izolační vrstvy mezi krokvemi podle potřeby. Rychlá snadná montáž s minimálním prořezem

Tepelnou izolaci doplňujeme zpravidla pouze nad vytápěným obyvatelným podkrovím.
Postup montáže jednotlivých vrstev je znázorněn na následujících obrázcích a na videu pod nimi.

1) Důležitá je kontrola kvality stávající tepelné izolace. Buď ji kompletně nahradíme novou, nebo ponecháme v celé tloušťce. Rovněž je možné ji ponechat a shora částečně doplnit pružnou výplňovou rohoží Pavaflex. S ponecháním části nebo veškeré izolace šetříme pracnost náklady na likvidaci odpadu. Vždy ovšem záleží na správném posouzení optimálního řešení po sejmutí střešní krytiny.

2) Ať už je vyhodnocení kvality stávající izolace jakékoliv, nikdy neponecháváme mezi krokvemi volný prostor. Jestliže je původní izolace, obvykle skelná vata, sedlá a viditelně poškozená vodou, je nutné ji odstranit a nahradit novým materiálem. Celý prostor na výšku krokví vyplníme pružnou dřevovláknitou rohoží Pavaflex. Pokud je izolace jen mírně stlačená, ale nepoškozená, můžeme ji shora doplnit buď další novou minerální vatou, nebo lépe dřevovláknitou izolací Pavaflex. Kombinace dvou rozdílných materiálů mezi krokvemi není na závadu.

3) Na celou střešní rovinu v ploše rozvineme difúzní vzduchotěsnou fólii PAVATEX LDB 0,02. Fólie má po obou stranách samolepící pruhy. Kolmé spoje, napojení na střešní okna a napojení na okolní svislé konstrukce je potřeba přelepit vhodnými materiály, například PAVAFIX 60 . Mechanicky připevněná fólie je voděodolná 7 dní.

4) Střešní plášť zakryjeme tuhou dřevovláknitou desku PAVATEX. Deska má dvě funkce: a) chrání vzduchotěsnou fólii proti mechanickému poškození, z toho důvodu je minimální povolená tloušťka 35 mm; b) eliminuje tepelné mosty v místě krokví, doporučená tloušťka je proto alespoň 60 mm. Používají se všechny typy desek, které jsou určeny k uložení na krokvích: Isolair MULTI, Isolair ECO a Isolair.

5) Na exteriérovou stranu střechy rozvinujeme kontaktní doplňkovou hydroizolační vrstvu, například systémovou fólii PAVATEX ADB. Fólie má po obou podélných stranách samolepící pruhy. Její umístění začíná dole s okapovou hranou střechy. Mechanicky připevněna kontralatěmi může být nezakryta střešní krytinou až po dobu 4 měsíce.

6) Na závěr položíme kontralatě, latě a střešní krytinu, ukončení u okapu a další klempířské prvky.

Kotvení desek do krokví
Veškeré materiály nad horní plochou krokví jsou staticky drženy pomocí dlouhých vrutů. Vruty šroubujeme přes kontralatě až do krokví. Speciální vruty dodávají firmy SFS Group CZ s.r.o. (vaším dodavatelem je firma Insowool s.r.o) a HPM-TEC s.r.o. Přesný typ vrutu, délka, počet a rozmístění, technologie použití je předmětem závazných technologických doporučení výrobců.

Desky PAVATEX a maximální osová vzdálenost krokví
Desky Pavatex, které se pokládají shora na krokve, tvoří spojitou plochu. I když mají celoobvodový spoj pero-drážka, je nutné vzít v úvahu pevnostní vlastnosti dřevovlákna. Následující tabulka určuje maximální osové vzdálenosti krokví podle typů desek a jejich tlouštěk.