Zateplení mezi a nad krokvemi

Nejčastěji používaným způsobem střešní izolace v šikmých střechách je izolace mezi krokvemi. Zde se pružná tepelná izolace PAVAFLEX vkládá přesně mezi krokve. Ideálně je pak nad krokvemi položena další izolační vrstva z tuhé desky Pavatex. K tomuto účelu se používají desky ISOLAIR MULTI, ISOLAIR ECO a ISOLAIR. Jejich podstatný význam spočívá v omezení tepelných mostů v oblasti krokví.
  • Velice dobrá zvuková izolace díky struktuře dřevovlákna a velké objemové hmotnosti; projeví se nejen pod plechovou střešní krytinou
  • Poměrně velká hustota materiálu společně s akumulačními vlastnostmi odolává vysokým letním teplotám a dostatečně izoluje podkroví po celý rok
  • Difúzně otevřená, a zároveň vzduchotěsná a větruodolná střešní konstrukce
  • Tuhá hydrofobizovaná deska nad krokvemi chrání mezikrokevní izolaci před mechanickým poškozením a degradací vodou v případě nenadálé živelné pohromy

Certifikovaná difúzně otevřená konstrukce  DIFFUROOF  „E“

Technologický postup a rady k nadkrokevnímu zateplení  Ke STAŽENÍ

Obr. 1) Základní schéma souvrství izolace Pavatex mezi a nad krokvemi

Tabulka 1) Stavebně fyzikální vlastnosti zateplení podkroví rohoží PAVAFLEX (λ = 0,038 W/(m.K), ρ = 50 kg/m3) mezi krokvemi a deskou ISOLAIR ECO (λ = 0,041 W/(m.K), ρ = 145 kg/m3) nad krokvemi

Doplňková hydroizolační vrstva PAVATEX ADB

Doplňková hydroizolační vrstva, odolává povětrnosti až 4 měsíce. Jednoduchá montáž se dvěma samolepícími podélnými pruhy po okrajích.

Tuhá hydrofobizovaná dřevovláknitá deska, odolává povětrnosti až 3 měsíce, spoj pero-drážka.

Výplňová pružná izolace mezi krokvemi PAVAFLEX

Pavaflex je pružná výplňová izolace mezi krokvemi. Díky dostatečnému tření a rozepření mezi krokvemi si ponechává svůj původní tvar. Rychlá snadná montáž s minimálním prořezem.

Parobrzdná a vzduchotěsná fólie PAVATEX DB 3.5  nebo  PAVATEX DB 28

PAVATEX DB 3.5 : Sd = 3,5 m
PAVATEX DB 28 : Sd = 28,0 m
Záleží na konkrétních podmínkách a stavebně fyzikálním posouzení, kterou fólii použít.

1) Mezi krokve vložíme mírným tlakem pružnou dřevovláknitou rohož PAVAFLEX. Přířezy řežeme obvykle s nadbytkem (Tabulka 2.) až 10 mm oproti světlé vzdálenosti mezi krokvemi. Poslední část ve směru krokví uřízneme rovněž přiměřeně větší. Pružný materiál se rozepře a udrží se bez mechanické podpory až do vzdálenosti 90 cm mezi krokvemi Dáváme-li rohože ve dvou vrstvách, řežeme jednotlivé přířezy tak, aby se spáry vzájemně překrývaly.

2) Na horní líc krokví pokládáme tuhé dřevovláknité desky Isolair MULTI, Isolair ECO nebo Isolair. Minimální doporučená tloušťka je 60 mm, která bezpečně eliminuje tepelné mosty v místě krokví. Všechny používané desky jsou hydrofobizované, po celém obvodu ukončené spojem pero drážka. Desky klademe od okapu směrem ke hřebeni, drážkou dolu, perem nahoru. Kolmé spáry jsou kdekoliv mezi krokvemi. Plocha střechy od klonu 30° je dočasně odolná vůči povětrnosti až po dobu 3 měsíce.

3) Pokládání fólií
Nejprve na exteriérovou stranu střechy rozvinujeme doplňkovou hydroizolační vrstvu, například systémovou fólii PAVATEX ADB. Fólie má po obou podélných stranách samolepící pruhy. Její umístění začíná s okapovou hranou střechy. Mechanicky připevněna kontralatěmi může být nezakryta střešní krytinou maximálně 4 měsíce.
Na interiérové straně střechy pod krokve rozvinujeme parobrzdnou a zároveň vzduchotěsnou vrstvu, například systémovou fólii PAVATEX DB 3.5 nebo PAVATEX DB 28. Fólii mechanicky kotvíme do krokví, nemá samolepící pásky veškeré spoje a napojení na okolní konstrukce je nutné slepit a přilepit vhodnými prostředky. Je třeba si uvědomit, že tato fólie musí být po obvodě napojena na vzduchotěsnou vrstvu svislých obvodových konstrukcí, na všechny prostupy a střešní okna.
Volba správné parobrzdné fólie je na projektantovi. Její difúzní odpor musí být takový, aby nehrozila kondenzace na nosné dřevěné konstrukci. Záleží na místních klimatických podmínkách a na provozních podmínkách v interiéru.

4) Veškeré materiály nad horní plochou krokví jsou staticky drženy pomocí dlouhých vrutů. Vruty šroubujeme přes kontralatě do krokví. Speciální vruty dodávají firmy SFS Group CZ s.r.o. (vaším dodavatelem je firma Insowool s.r.o) a HPM-TEC s.r.o. Přesný typ vrutu, délka, počet a rozmístění, technologie použití je předmětem závazných technologických doporučení výrobců.
Na závěr dokončíme střešní krytinu, ukončení u okapu a další klempířské prvky.

Rohože PAVAFLEX a nadměrek ke správnému rozepření

Vzdálenost krokví nelze významným způsobem ovlivnit, buď je daná projektovou dokumentací, nebo přistupujeme ke krovu již hotovému. Pro základní orientaci uvádíme následující tabulku. Lze z ní určit, při jaké tloušťce Pavaflexu a vzdálenosti krokví není potřeba jejich dodatečného zajištění (provázkem). Pavaflex se udrží v šikmé ploše rozepřením. Při větších vzdálenostech mezi konstrukčními prvky obvykle musíme přistoupit k mechanickému podepření izolace, třeba provázkem.

Tabulka 2) Rohože PAVAFLEX a vzdálenosti krokví.

Desky Pavatex, které se pokládají shora na krokve, tvoří spojitou plochu. I když mají celoobvodový spoj pero-drážka, je nutné vzít v úvahu pevnostní vlastnosti dřevovlákna. Následující tabulka určuje maximální přípustné osové vzdálenosti krokví podle typů desek a jejich tlouštěk.

Tabulka 3) Desky PAVATEX a maximální osová vzdálenost krokví