Nadkrokevní izolace – pohledové krokve

Při izolaci střechy nad krokvemi je izolační vrstva položena kompletně shora na krokvích a poskytuje podkroví nejkvalitnější zateplení. Díky dostatečné tloušťce a spojité izolační vrstvě nevznikají tepelné mosty. Interiér je pak ideálně ochráněn proti tepelným ztrátám a ziskům. Zároveň je maximálně chráněn proti vnějšímu hluku zejména pod plechovou střešní krytinou. Dalším vedlejším pozitivním účinkem je, že krokve splňují nosné konstrukční a estetické požadavky, jsou trvale v suchém a teplém prostředí. Nehrozí jim degradace případnou vlhkostí při nesprávném provedení interiérové parotěsné fólie.
  • Pro optimální tepelnou, zvukovou a protipožární ochranu
  • Kompletní izolační, voděodolný a vzduchotěsný systém
  • Vynikající zvuková izolace díky vláknité struktuře izolační desky
  • Vysoká efektivita díky celoplošné pokládce s minimálním řezáním
  • Difúzně otevřená, ale současně vzduchotěsná a větruodolná konstrukce střechy
  • Bezpečná technologie upevňování pomocí vrutů SFS
  • Požární odolnost konstrukce až REI 45 s dřevěným záklopem o tloušťce minimálně 18 mm
Obr. 1) Základní schéma souvrství izolace Pavatex nad krokvemi

Nadkrokevní izolace musí přenést svislé zatížení odpovídající příslušné sněhové oblasti a tíhu střešní krytiny. Ideální složení materiálů PAVATEX je kombinace desek PAVATHERM a ISOLAIR MULTI. Materiály vyhovují základním sledovaným hlediskům: izolace, statika a ekonomika.

Tabulka 1) Požární odolnost konstrukce

Klasifikace požární odolnosti v souladu s ČSN EN 13501-2

Konstrukce PAVATHERM a ISOLAIR MULTI

Tabulka 2) Stavebně-fyzikální vlastnosti souvrství dvou materiálů : PAVATHERM a ISOLAIR MULTI

Doplňková hydroizolační vrstva PAVATEX ADB

Doplňková hydroizolační vrstva, odolává povětrnosti až 4 měsíce. Jednoduchá montáž se dvěma samolepícími podélnými pruhy po okrajích.

Horní dřevovláknitá izolace
PAVATEX ISOLAIR MULTI
PAVATEX ISOLAIR ECO

Tuhá hydrofobizovaná dřevovláknitá deska, odolává povětrnosti až 3 měsíce, spoj pero-drážka.

Spodní dřevovláknitá izolace PAVATEX PAVATHERM

Tuhá dřevovláknitá deska, spoj na sraz (od 140 mm s přesazením). Nejlepší nadkrokevní tepelná izolace na palubkový záklop.

Parobrzdná a vzduchotěsná fólie PAVATEX DSB 2

Vzduchotěsná a parobrzdná fólie určená na palubkový záklop pod tepelnou izolaci. Odolává povětrnostním podmínkám 7 dní.

Článek v časopise: Povrchové úpravy 2018/04           ke stažení
Článek v časopise: Povrchové úpravy 2020/01           ke stažení
Technický list           PAVATEX DSB 2
Technický list           PAVATEX PAVATHERM
Technický list           PAVATEX ISOLAIR MULTI
Technický list           PAVATEX ISOLAIR ECO
Technický list           PAVATEX ADB
Technologický postup Pohledové krokve

Nosnou konstrukcí střechy jsou pohledové krokve v interiéru. Krokve obvykle přesahují vnější líc obvodového zdiva. Větší přesahy není efektivní nadkrokevní izolací zateplovat, přesahující plocha se doplní dřevěnými hranoly (námětky) na výšku izolace. Jen výjimečně se krokve ukončují se zdivem nebo mají minimální přesah. V tom případě námětky odpadají, zatepluje se celá plocha střechy. Obdobně, podle délky přesahu střechy, se postupuje u štítové zdi. Přímo na krokve se obvykle pokládá palubkový záklop, který má funkci estetickou a nosnou pro další souvrství. Další postup je znázorněn na následujících obrázcích.

1)  Palubkový záklop položený na krokvích. Je vhodné jím u okapu začít v místě, kde uvažujeme vzduchotěsnou a parobrzdnou fólii napojit na svislou nosnou konstrukci.

2)  Na palubkový záklop rozvineme vzduchotěsnou parobrzdnou folii, například PAVATEX DSB 2. Pokud není vzduchotěsná obálka svislé a šikmé konstrukce napojena ze strany interiéru, musíme fólii protáhnout mezi krokvemi a podle možností ji napojit na stěnu.

3)  Dokončíme palubkový záklop. Ve vhodném místě zároveň s vnějším lícem zdiva položíme a přišroubujeme hranol (např. KVH, šíře 60 mm, výška je shodná s celkovou výškou izolace Pavatex). Hranol má funkci zakládací roviny, o kterou se opírají následující vrstvy tepelné izolace. V místě krokví doplníme námětky. Palubky ukončíme několik centimetrů od předpokládaného uzavření nezatepleného prostoru nad krokvemi.

4)  Od zakládacího hranolu skládáme jednotlivé díly tepelné izolace PAVATHERM. Desky do tloušťky 120 mm mají kolmý okraj. Desky od tloušťky 140 mm mají okraj s přesahem, hranu první řady přisazenou k hranolu zarovnáme. Jednotlivé řady se pokládají svislými spárami na vazbu.

5)  Položíme druhou řadu izolačních desek ISOLAIR MULTI nebo ISOLAIR ECO. Perem nahoru ke hřebeni, drážkou dolu k okapu. První drážku přiléhající k hranolu je vhodné pilou zarovnat. Rozdílné rozměry desek Pavatherm a Isolair zaručí vzájemnou polohu tak, aby se styčné spáry desek překrývaly. Desky Isoliar je hydrofobizované, při sklonu 25° a větším mají funkci dočasné hydroizolace po dobu maximálně 3 měsíce. Okapový hranol leží přímo na krokvích a uzavírá prostor mezi palubkami a hydroizolační vrstvou. Na horní ploše hranolu je místo pro položení širší palubky, aby bylo možno dle požadavků ukončit hydroizolační vrstvu.

6)  Od okapové hrany střechy rozbalujeme doplňkovou hydroizolační vrstvu, například fólii PAVATEX ADB. Fólie má integrované samolepící pruhy. Následně lepicí páskou slepíme všechna kolmá napojení rolí k sobě. Důležité je patřičnou elastickou páskou spojit fólii se všemi střešními prostupy.

Pokládání kontralatí. Kontralatě připevníme na námětky obvyklým způsobem, například hřebíky. Na desky Pavatex je vhodné si předem připravit každou kontralať s předvrtanými vruty SFS (šikmé vruty Twin UD a kolmé vruty HTP-T-FH-PT). Následně kontralať položíme na střechu a vruty došroubujeme až do krokví. Takto mechanicky připevněná fólie PAVATEX ADB je odolná povětrnostním podmínkám po dobu 4 měsíce.

7)  Dokončíme střešní krytinu, ukončení u okapu a další klempířské prvky.

Celý postup montáže je graficky znázorněn na videu: