ISOLAIR 22 mm

Univerzální dřevovláknitá deska hydrofobizovaná, spoj pero-drážka

Deska ISOLAIR 22 mm má široké uplatnění na stěnách dřevostaveb, na střechách a při rekonstrukcích interiérů různého rozsahu.
STĚNA: používá se na vnější opláštění stěn dřevostaveb, na zateplení stěn nových a stěn starších dodatečně zateplovaných. Maximální povolená expozice vnějším klimatickým podmínkám v případě povrchové úpravy tenkovrstvou omítkou jsou 4 týdny. Obvyklé a nejčastější použití je pod obklad s provětrávanou vzduchovou mezerou jako ochranná vrstva minerální tepelné izolace. Vystavena povětrnostním podmínkám může být po dobu 3 měsíce.
Větrová fólie je v případě obkladu beze spár doporučená. Pod obklad se spárami je nutné vždy použít fólii odolnou UV záření.
Desky se připevňují do nosné dřevěné konstrukce nerezovými sponami nebo kotevními hmoždinkami pro zateplovací systémy ETICS, například Ejotherm STR H. Do zdiva se připevňují kotevními hmoždinkami, například Ejotherm STR U 2G.
Doporučujeme používat výhradně ověřená a schválená omítková souvrství.
STŘECHA: používá se při zateplování podkroví jako nadkrokevní izolace. Tenká deska má opět význam jako krycí vrstva minerální teplené izolace.
Desky se kotví dlouhými vruty přes kontralatě do krokví. Doporučené vruty pro všechny tloušťky Pavatexu jsou výrobky SFS (TWIN UD + HT-T-FH-PT) v rozsahu délek 170 – 520 mm. Vruty nabízíme společně s výpočtem návrhu délek a počtu kusů. Menší tloušťky Pavatexu lze připevňovat výrobky firmy HPM-TEC až do délky až 400 mm.
INTERIÉRY: Uplatňuje se na opláštění příček zejména při požadavku na výhradně přírodní materiály. Dřevěná nosná konstrkce je vyplněna pružnou dřevovláknitou rohoží PAVAFLEX. Na desku Isolair se nanáší hliněná omítka.

Certifikonvaná konstrukce Insowool

Tento výrobek je součástí certifikovaných difúzně otevřených konstrukcí stavebnice INSOWOOL DIFFU.
Konkrétní způsoby použití jsou uvedeny na stránkách www.insowool.cz.

Poptat produkt přes eshop

Pokud máte o tento materiál zájem, nechte si vypracovat cenovou nabídku přes náš poptávkový eshop www.pavatexeshop.cz.