Dřevovláknité desky Pavatex Isolair a Pavawall od začatku roku 2023 dodáváme v nových jednotných výrobních rozměrech a pod upravenými názvy.
ISOLAIR MULTI 30-80mm a ISOLAIR MULTI 100-200mm  :
Výrobní rozměr: 1880 x 610 mm
Krycí rozměr: 1860 x 590 mm
Objemová hmotnost a součinitel tepelné vodivosti:
30 – 35 mm : ρ = 200 kg/m3; λ = 0,044 W/(m.K)
40 – 52 – 60 – 80 mm : ρ = 165 kg/m3; λ = 0,043 W/(m.K)
100 – 120 – 140 – 160 – 180 – 200 mm : ρ = 150 kg/m3; λ = 0,041 W/(m.K)
PAVAWALL GF XL :
Výrobní rozměr: 1880 x 610 mm
Krycí rozměr: 1860 x 590 mm
Objemová hmotnost a součinitel tepelné vodivosti:
40 – 60 : ρ = 165 kg/m3; λ = 0,043 W/(m.K)
80 – 100 – 120 – 140 – 160 : ρ = 130 kg/m3; λ = 0,040 W/(m.K)