Na svažitém terénu mezi Libercem a horou Ještěd se staví novostavba, která kopíruje půdorys původního zbouraného, nevyhovujícího rodinného domu. Terénní podmínky dávají jedinou možnost obdélníkového tvaru, nad nímž obecní úřad nařizuje sedlovou střechou. Východní orientace přízemí, které je otevřené do údolí, je z velké části prosklené. Západní orientace přízemí proti svahu je do poloviny výšky pod terénem. 1.NP je ze železobetonové konstrukce. 2.NP je zděné z keramických dutinových bloků.
Dřevovláknitá izolace Pavatex se uplatňuje v zateplení sedlové střechy, kde plní významnou roli tepelně akumulační vrstvy bránící letnímu přehřívání podkroví. Tuhá dřevovláknitá izolace Pavatherm-Combi je umístěná ve dvou rovinách. Spodní interiérová deska 60 mm je pod krokvemi s tenkovrstvou omítkou, protože majitel se chce vyhnout sádrokartonovým podhledům. Horní exteriérová deska 80 mm je položena shora na krokvích.

Tepelná izolace podkroví je od interiéru takto:

  • Interiérová tenkovrstvá omítka TERMO+ (výrobce STO GmbH)
  • Dřevovláknitá deska Pavatherm-Combi .. 60 mm
  • Minerální izolace Knauf v laťovém roštu .. 40 mm
  • Minerální izolace Knauf mezi krokvemi .. 220 mm
  • Dřevovláknitá deska Pavatherm-Combi .. 80 mm
  • Doplňková hydroizolační vrtsva Tyvek
  • Provětrávaná vzduchová mezera tvořená kontralatěmi 80/80 mm
  • Celoplošný prkenný záklop
  • Falcovaná plechová krytina

Stavebně-fyzikální vlastnosti jsou:
ZIMNÍ ENERGETIKA : Součinitel prostupu tepla U = 0,11 W/(m2.K)
LETNÍ ENERGETIKA : Fázový posun Ψ = 10,3 hodiny