Pohledové krokve s PAVATEXEM 240 mm

Pohledové krokve s PAVATEXEM 240 mm

Pohledové krokve v interiéru a dřevovláknitá tepelná izolace pod střešní krytinou je čím dál tím častější jev. Jedna z realizací z konce roku 2019 proběhla nedaleko od Hradce Králové. Majitel dřevostavby si většinu prací dělá sám, tomu odpovídá delší doba stavby, než...