Další typ dřevovláknité desky Pavatex ISOLAIR NEW navazuje na předchozí označení Isolair a ponechává původní větší objemovou hmotnost 200 kg/m3 .
ISOLAIR NEW 40-80mm  :
Výrobní rozměr: 1880 x 610 mm
Krycí rozměr: 1860 x 590 mm
Objemová hmotnost a součinitel tepelné vodivosti:
40 – 60 – 80 mm : ρ = 200 kg/m3; λ = 0,044 W/(m.K)