Desky ISOLAIR dodáváme ve třech typových označení. Všechny varianty mají shodný výrobní rozměr 610 x 1880 mm (krycí plocha je 590 x 1860 mm). Liší se objemovou hmotností, ke které je vztažen příslušný součinitel tepelné vodivosti.

ISOLAIR ECO
Objemová hmotnost : ρ = 145 kg/m3
Součinitel tepelné vodivosti : λ = 0,041 W/(m.K)
Tloušťky : 60 – 80 mm

ISOLAIR MULTI 40 – 80 mm
Objemová hmotnost : ρ = 165 kg/m3
Součinitel tepelné vodivosti : λ = 0,043 W/(m.K)
Tloušťky : 40 – 60 – 80 mm

ISOLAIR MULTI 100 – 200 mm
Objemová hmotnost : ρ = 145 kg/m3
Součinitel tepelné vodivosti : λ = 0,041 W/(m.K)
Tloušťky : 100 – 120 – 140 – 160 – 180 – 200 mm

ISOLAIR
Objemová hmotnost : ρ = 200 kg/m3
Součinitel tepelné vodivosti : λ = 0,044 W/(m.K)
Tloušťky : 30 – 35 – 40 – 60 – 80 mm

Všechny typy mají mnoho použití. Stěna dřevostavby s tenkovrstvou omítkou nebo s provětrávanou vzduchovou mezerou a obkladem. Nadkrokevní izolace šikmé střechy. Doporučujeme tloušťku alepoň 60 mm. V kombinaci s tepelnou izolací mezi krokvemi. Nadkrokevní izolace nad pohledovými krokvemi. Pokládá se na palubkový záklop, doporučená tloušťka je celkem 240 mm, obvykle se kombinuje s deskou PAVATHERM. Tenčí desky 30 a 35 mm je možné použít v interiéru na obložení příček a stěn. Lze na ně nanášet hliněné i sádrové omítky. V podkroví se uplatní pod krokvemi na straně interiéru. Využití zejména při rekonstrukcích, povrchová úprava je tenkovrstvá omítka.

Povolená expozice vnějším klimatickým podmínkám:
Tenkovrstvá omítka :  aplikujte základní lepící vrstvu s perlinkou nejpozději do 4 týdnů
Fasáda s obkladem a šikmá střecha : desky s objemovou hmotností ρ = 145 kg/m3 maximálně 2 měsíce, minimální sklon je 25°. Desky s objemovou hmotností ρ = 165 kg/m3 maximálně 3 měsíce, minimální sklon je 25°. Desky s objemovou hmotností ρ = 200 kg/m3 maximálně 3 měsíce, minimální sklon je 20°.

UPOZORNĚNÍ: je možné vzájemně napojovat typy ISOLAIR MULTI a ISOLAIR ECO. Deska ISOLAIR má odlišný tvar spoje pero-drážka, nelze ji kombinovat s dalšími dvěma typy.