Dotazy majitelů starších rodinných domů často směřují k tomu, jak zateplit nevyhovující střešní plášť bez zásahu do interiéru. Jednoduchý způsob nabízí systémové řešení s dřevovláknitými deskami Pavatex. Právě tento požadavek na nás byl vznesen na jaře letošního roku. Konkrétně se jedná o lokalitu v Liberci. Současná střecha je zateplená skelnou vatou mezi krokvemi, a předpokládá se 40 mm pod krokvemi v roštu. Situace před zateplením je poplatná době výstavby.
ZIMNÍ ENERGETIKA: Součinitel prostupu tepla je U = 0,21 W/(m2.K).
Mnohem horší je izolace vlétě, kdy střecha má mizivé izolační schopnosti.
LETNÍ ENERGETIKA: Fázový posun je přibližně Ψ = 1,5 hodiny
Obojí dohromady vyvolalo požadavek na dodatečné zateplení společně s výměnou střešní krytiny z již částečně degradovaných asfaltových šindelů.
Rekonstrukce probíhá následovně:

  • odstranění a ekologická likvidace asfaltové střešní krytiny
  • odstranění prkenného záklopu
  • odstranění kontralatí a střešní difúzní fólie
  • kontrola stavu krovu a minerální izolace mezi krokvemi – vizuálně a objektivně bez viditelného poškození jak dřeva tak i izolace
  • položení difúzní a vzduchotěsné fólie Pavatex LDB 0,02
  • položení tuhé dřevovláknité desky PAVATEX ISOLAIR MULTI 80 mm
  • položení Doplňké hydroizolační vrstvy
  • vyříznutí otvorů a instalace nových střešních oken
  • nová skládaná střešní krytina

Po zateplení se významně změní izolační vlastnosti střešního pláště nad podkrovím. Jak je vidět, stačí na krokve položit 80 mm izolační a akumulační desky Pavatex. Významně se zlepší izolační schopnosti samotným materiálem a zároveň podstatným zredukováním tepelných mostů v místě krokví.
ZIMNÍ ENERGETIKA: Součinitel prostupu tepla je U = 0,15 W/(m2.K).
Těžké dřevovlákno s vělkou měrnou tepelnou kapacitou dodá souvrství již přijatelnou odolnost vůči letním teplotám a přehřívání. Doba prohřítí je více než 4x delší.
LETNÍ ENERGETIKA: Fázový posun je přibližně Ψ = 6,6 hodiny

Zajímavostí tohoto projektu je časově navazují stejná rekonstrukce stejnou prováděcí firmou. Dobrá reference na funkční řešení vyvolala poptávku dalšího majitele rodiného domu s nevyhovujícím zateplení podkroví ve stejné lokalitě. O tom příště, realizace je právě v procesu.