Dřevovláknitá izolace na zateplení masivních dřevěných konstrukcí z CLT panelů přirozeně a ekologicky splývá s nosnou konstrukcí. Do masivních stěn se kotví mechanicky bez lepení.
Nabízíme izolační desky ve dvou provedení. Lehčí deska ve větším formátu Pavawall SMART a těžší deska v menším formátu Pavawall BLOC. Oba typy mají kolmé hrany, spoj na sraz.
PAVAWALL SMART :
Výrobní a krycí rozměr : 940 x 600 mm
Tloušťky : 120 – 145 – 160 – 180 – 200 – 220 – 240 mm
Objemová hmotnost a součinitel tepelné vodivosti:
ρ = 115 kg/m3;
λ = 0,039 W/(m.K)
PAVAWALL BLOC :
Výrobní a krycí rozměr : 600 x 400 mm
Tloušťky : 120 – 140 – 160 – 180 – 200 – 220 – 240 mm
Objemová hmotnost a součinitel tepelné vodivosti:
ρ = 130 kg/m3
λ = 0,040 W/(m.K)